Krešimir Musa

Krešimir Musa je direktor konzultantskih usluga u CROZ-u. Tijekom svoje karijere intenzivno sudjelovao u projektima razvoja softvera, i to kao razvojni inženjer, projektni i portfolio menadžer. Iskusan je u primjeni agilnih i iterativnih metoda razvoja softvera.

Velik dio karijere bio je usmjeren na realizaciju projekata temeljenih na principima servisno orijentirane arhitekture, automatiziranog upravljanja poslovnim procesima i cloud-nativea. Jedan je od suosnivača udruge Agile Croatia.

Test

Utorak, 10:15 - 11:20

Panel rasprava: Podacima vjerujemo!

Ponedjeljak, 14:30 - 15:15

Povratak