Procedura za prijavu PDU bodova

PDU bodove mogu prijaviti polaznici koji imaju PMP certifikat prema sljedećem postupku i to pod kategoriju Course or Training.

Jedan sat predavanja nosi jedan bod, tj. dvije prezentacije u trajanju od 30 minuta.

Za konferenciju se može prijaviti i manje bodova ako polaznik nije bio na svim predavanjima.

Svaki PMP potpisuje etički kod koji ga obvezuje da ne može prijaviti previše bodova. Kao dokaz za prikupljene bodove služi potvrda registracije za konferenciju zaprimljena mailom.

Sudionici koji nemaju PMP certifikat mogu prisustvo koristiti kod prijave za polaganje certifikata, kao dio kontakt sati koje su obvezni skupiti prije polaganja. To se prijavljuje prilikom popunjavanja prijave za polaganje.