Sam Newman

Sam Newman spada u trenutno vodeće autoritete na području cloud native, serverless i microservices arhitektura. Napisao je knjigu „Building Microservices“, u izdanju O’Reilley-a, iza sebe ima respektabilnu karijeru u ThoughtWorksu, i čest je sudionik mnoštva velikih svjetskih softverskih konferencija. 

Na QED-u 2019 Sam će održati uvodno predavanje, ali i vrlo interesantnu praktičnu radionicu posvećenu izgradnji mikroservisnih aplikacija! 

Keynote talk: Confusion In The Land Of The Serverless

Ponedjeljak, 09:30 - 10:10

Keynote predavanje: Zbrka u svijetu serverless tehnologije

Ponedjeljak, 09:30 - 10:10

Microservice Integration: Events, Sagas and Schemas - Cjelodnevna radionica! Ograničen broj sudionika.

Utorak, 09:00 - 10:30

Povratak